Forandrer Norge – Ett sted om gangen

Hva?

IMPACT Norge er et ungdomsledet initiativ som søker å inspirere og utruste Syvendedags adventistkirkens medlemmer til å styrke sitt personlige forhold til Jesus, være stolte av sin tro og dele evangeliet i sitt lokalsamfunn.

IMPACT Norge gjør dette hovedsakelig ved å arrangere misjonsturer om sommeren. Dette året kommer turen til å gå til Island.

En IMPACT misjonstur består ikke bare av misjonsaktiviteter. I tillegg til disse aktivitetene (som f.eks. Konserter og helse-expoer) har vi også inspirerende og praktiske andakter og vitnesbyrd, spennende turer i naturen, tid til fellesskap, bønn og mye mer.

For å se hvordan en IMPACT misjonstur kan se ut, kan du ta en titt på infobrosjyren fra fjorårets tur her.

Link til fjorårets brosjyre

I tillegg kan du se noen bilder fra turen her:

Bilder fra tidligere turer

 

Vi sees!

 

Registrer deg her!

 

English

What?
IMPACT Norway is a youth led initiative that seeks to inspire and equip Seventh-day Adventists to strengthen their personal relationship with Jesus, appreciate their faith and share the gospel with their local community.

One of the main ways that IMPACT does this is by organising summer mission trips. This year, we will have our mission trip in Iceland.

An IMPACT mission trip is not just “mission activities” though. Along with various mission activities (such as concerts and health expos), we also have inspiring and practical worships and testimonies, exciting group adventures in nature, time to fellowship together, pray together and more!

To see what an IMPACT mission trip is like, you can see our information booklet from last mission trip here.

Last year booklet

Link to pictures from other years